همبستگی خلاق – توسعه فردی و گروهی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسائل فردی و گروهی کارکنان و مدیران، به‌دلیل توسعه نیافتگی حل نمی‌شود. توسعه فردی و گروهی، مشکلات سازمانی را کاهش می‌دهد. در همبستگی خلاق شما هر آنچه برای توسعه فردی و گروهی به آن نیاز است را خواهید یافت.

همبستگی خلاق

همبستگی خلاق، روشی نوین برای توسعه یافتگی و همچنین حل مسائل انسانی جاری جهت توسعه فردی، توسعه گروهی و توسعه کسب و کار است.

توسعه فردی

توسعه فردی از نیازهای افراد برای رسیدن به موفقیت و اهداف است. ده اصل عملی شناسایی کرده ایم که منش و باور افراد را ارتقاء میدهد.

توسعه گروهی

بحران مردم، ترس و تنبلی است. با توسعه گروهی و جمعی یاد بگیریم چطور باید با یکدیگر تعامل داشته باشیم. عمل گرایی بحران را از بین میبرد.

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار شامل برنامه ریزی ها، استراتژی ها و اقداماتی می باشد که در راستای پیاده سازی فرصت های رشد یک سازمان لازم می باشند.

مشتریان ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات بازدیدکنندگان

آقای حیدری

چند وقتی بود که دنبال یک مرجع خوب در مورد ارتقاء تفکر و توسعه شخصی بودم و خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم

خانم اکبری

به نظر من مطالبی که در مورد توسعه گروهی نوشته اید با بقیه جاهایی که دیدم متفاوت بود و راهکار های کاربردی به من داد.

آقای محسنی نژاد

من در کلاس برنامه ریزی استراتژیک شرکت کردم و از مطالب منتقل شده و نحوه تدریس آقای دکتر راضی بودم. مرسی از شما

مزایای همبستگی

رضایت فردی و جمعی 100%
کاهش تعرضات بین فردی 100%
افزایش راندمان فرد و گروه 100%
ایجاد شفافیت و اعتماد 100%
افزایش رضایت 100%
پروش خلاقیت 100%
توسعه آگاهی 100%
توسعه مسئولیت پذیری 100%

دوره های آموزشی موسسه همبستگی خلاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0
مشتریان ما
0
پروژه های فعال

همبستگی خلاق، گذری از جهان سوم به جهان توسعه یافته

0
کارکنان ما
0
سال شروع فعالیت

همبستگی خلاق، گذری از جهان سوم به جهان توسعه یافته

0
پروژه های فعال
0
مشتریان ما
0
کارکنان ما
0
سال شروع فعالیت

جدیدترین مقالات موسسه همبستگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست