در دنیای پرهیایوی امروز، مدیتیشن و یوگا توانسته به یکی از تمرین های مورد علاقه مردم تبدیل شود. در تمرین مدیتیشن من چه کسی هستم، شما میتوانید از اضطراب درونی به سمت آرامش ذهن حرکت کنید.

تمرین مدیتیشن من چه کسی هستم

 

در دنیای پرهیایوی امروز، مدیتیشن و یوگا توانسته به یکی از تمرین های مورد علاقه مردم تبدیل شود. در تمرین های مدیتیشن، شما میتوانید از اضطراب درونی به سمت آرامش ذهن حرکت کنید. در این نوشتار با همراه شوید، تا شما را با مراحل تمرکز و آرامش درون در مدیتیشن آشنا کنیم.

مدیتیشن

مدیتیشن ممکن است برای افراد مختلف دارای معانی و اهداف متفاوتی باشد. برخی برای آرامش بدن و ذهن مدیتیشن میکنند، برخی میخواهند از استرس و اضطراب رها شوند، برخی به دنبال ذهنی آرام هستند و برخی برای تمرکز ذهن و یا بهبود شخصیتی شان به سراغ مدیتیشن میروند. ورای همۀ این تفاوت ها و اهداف، مدیتیشن میتواند به چیزی بهتر بزرگ تر منجر شود، به شما در تفکرات و باورهایتان کمک کرده تا خود واقعی را کشف کنید و خودآگاهی افزایش یابد.

مدیتیشن اگر اصولی انجام شود، به سوال هایی عمیق در ذهن منجر خواهد شد. همان گونه که شما تمرکز را می آموزید، میتوانید به صلح درونی برسید، پیشروی ذهنتان را آرام کنید و از خودتان و باورهایتان آگاه باشید. با کاوش درونتان به کمک مدیتیشن شما به احساسات درونی تان پی برده و در این حالت درخواهید یافت که چیزی ورای جسم فیزیکی هستید، فردیت دارید، و افکار، احساسات و باورهایتان تنها لایه های بیرونی شماست و در پشت این باور و آگاهی شما هستید که قرار دارد. این عبارت ممکن است عجیب و یا بدون معنی به نظر آید ولی پس از اولین تجربۀ مدیتیشن، این نکته را حتما درمی یابید.

خوداگاهی مانند نوری روشن است

خود واقعی، مانند چراغی روشن است، که با لایه های مختلفی پوشیده شده، این پوشش افکار و احساسات، تفکرات و عادت های ماست. با دور ریختن این لایه ها میتوانیم، نور روشن درونمان را پیدا کنیم.

اما چگونه باید این لایه ها را کنار گذاشت؟ با تمرکز بر روی ذهن و آرامش میتوانیم کار مدیتیشن را شروع کنیم. حذف لایه ها و پوشش های بیرونی، یکی از مهم ترین نقش های یوگا است. این تمرین آسان نیست، ولی پروسه ای ساده و زمان بر دارد که محتاج تلاش درونی است.

تمرین مدیتیشن من چه کسی هستم مدیتیشن

چند تمرین ساده

برای شروع بهتر است، چند تمرین ساده داشته باشیم. هرکاری را که انجام میدهید، متوقف کرده، با نگاهی به دورن خودتان تلاش کنید به تمرکز و خودآگاهی به خود برسید و تنها بدون فکر کردن به هرچیزی تنها از خودتان آگاه باشید.

در حین تمرین  ممکن است توجهات شما را به سمتی دیگر هدایت شده و یا موجب شود شما برخی مسائل را فراموش کنید. این موارد از زمان شروع تمرین ذهن طبیعی است. اگر تمرین ها را تداوم دهید، به مرور و در مدت زمانی کوتاه میتوانید آرامش، سعادت، شادی و تغییراتی در آگاهی را تجربه کنید.

به گفت و گوی مداوم با ذهن پایان دهید

یاد بگیرید که چگونه آرام بوده و گفت وگوی های ناتمام با ذهن را تمام کنید. صدای ذهن را کم کرده و بر روی آرامش و صلح تمرکز کنید. همچنین شما میتوانید تکنیک هایی ساده را برای بیش از حد فکر نکردن بیاموزید تا به آرامش و صلحی درونی برسید. به این طریق می آموزید که ذهنتان را اماده نگه دارید تا به راحتی آشفته نشود.

آگاهی فراتر از ذهن

حس وجود داشتن و آگاهی همیشه همراه شماست. فرقی ندارد شما کجا و یا در حال انجام چه کاری هستید، آگاهی وجودتان همراه شماست، چون بدون تغییر است و تداوم دارد. آگاهی فراتر از ذهن ماست. ولی چون ذهن همیشه در حال اندیشیدن است، توجه ما تنها پروسه فکر کردن را دنبال میکند. دقیقا شببیه به ابرهای پنهان در اسمان، تفکرات، احساسات و خواسته های ما این آگاهی را پنهان کرده و مانع توجه میشود. ولی با کمک مدیتیشن میتوان توجه را کنترل کرد و به کشف درون و خودآگاهی رسید.

مدیتیشن تمرین مدیتیشن من چه کسی هستم

اندیشه ها و احساسات در گذر زمان تغییر کرده و حتی افراطی و رادیکال میشود، ولی خودآگاهی در زمان حفظ میشود، زیرا مانند پس زمینه ای است که هرگز تغییر نمیکند و تمامی اتفاقات زندگی را نمایش میدهد. این آگاهی ورای تفکرات ماست و همیشه بدون تغییر، بخشی ثابت در درون ماست.

با روند مدیتشین آشنا شدیم و دریافتیم که برای آرامش و صلح درونی باید ورای اندیشه ها و تفکرات به خودآگاهی برسیم، که این مسیر تمرین هایی متعددی را میطلبد..

منبع: www.successconsciousness.com