در دنیای امروز، تمرینات مدیتیشن و یوگا توانسته مردم را به سمت آرامش و صلح درونی هدایت کند. این مهم، به محبوبیت روز افزون این تمرینات ذهنی افزوده است، در ادامه با ما همراه باشید تا با مراحل ابتدایی شروع مدیتشن آشنا شده و تمرین آرامش ذهنی را شروع کنید.

تمرین مدیتیشن و آرامش ذهن

در دنیای امروز، تمرینات مدیتیشن و یوگا توانسته مردم را به سمت آرامش و صلح درونی هدایت کند. این مهم، به محبوبیت روز افزون این تمرینات ذهنی افزوده است، در ادامه با ما همراه باشید تا با مراحل ابتدایی شروع مدیتشن آشنا شده و تمرین آرامش ذهنی را شروع کنید.

مدیتیشن و آرامش ذهن

در این نوشتار، میخواهیم در مورد نوعی از مدیتیشن صحبت کنیم که به شما کمک میکند، از ذات واقعی خودتان آگاه شده، درونتان را کشف کرده و به آگاهی ورای ذهن برسید. این تکنیک که با عنوان مدیتیشن من چه کسی هستم، شناخته میشود به شما کمک میکنید تا خودتان را بشناسید، ذهن و اندیشه هایتان را آرام کرده و تمرکزتان را افزایش دهید.

شروع تمرین

  • زمان و مکانی را که بتوانید تنها و بدون مزاحم باشید را پیدا کنید، هر وقتی از روز که مناسب است ولی معولا اوایل صبح پیشنهاد میشود زیرا شما بعد از خواب شب آرام و ریلکس هستید.
  • تلویزیون و تلفنتان را خاموش کنید.
  • در موقعیتی راحت قرار گرفته، پشت را صاف نگه داشته و خمیده نباشید.
  • برای لحظاتی اندک به بدن، احساسات و اندیشه هایتان توجه کرده و آگاهی از خود را نیز تمرین کنید.
  • به آگاهی تان به عنوان چیزی که مجزا از شماست بنگرید و در همین حال از اندیشه هایتان اگاه باشید. در این حال شما میتوانید احساس درونی تان را پیدا کنید از خودتان بپرسید، این چه کسی است که از اندیشه ها و احساساتم آگاه است. بر روی این سوال تمرکز کنید ولی به بررسی و تحلیل آن نپردازید. پرسش از خودتان را ادامه دهید. بعد از چند دقیقه دوباره پرسش من چه کسی هستم را آغاز کنید

این سوال را بپرسید و به پاسخ آن فکر کنید، ولی به دنبال یافتن پاسخ ان از طریق فکر کردن نباشید. این پرسش و پاسخ. بدون واژه است و تنها از طریق تمرکز درونی رخ خواهد داد.

مدیتیشن و آرامش ذهن

به مرور وقتی که مدیتیشن را ادامه میدهد، جواب ها به صورت واضح به ذهن شما خواهد آمد، این یک دانش بصری است و تنها به شما تعلق دارد. تکرار مدیتیشن به مرور ذهن را آرام خواهد کرد و این امکان را میدهد تا ذهن را کنترل کنید. در همان حالی که ذهن شما آرام میشود، تمرکز نیز بیشتر شده، و تجربه کردن آرامش درونی را احساس خواهید کرد. این تازه ابتدای مسیر آگاهی است که با نام آگاهی کیهانی، خود آموزی و یا همان سامادهی نیروانا شناخته میشود.

در این زمان، در مسیر مدیتیشن، تلاش میکنید که فکر کردن را متوقف کرده و تنها باشید، کاملا در سکوت قرار بگیرید تا بتوانید آرامش و آگاهی را تجربه کنید. وقتی به این مرحله رسیدید، از خود واقعی تان آگاه شده اید، هیچ گونه اندیشه، آرزو و احساسی را دنبال نمیکنید، و تلاش دارید که تمام توجهتان تنها معطوف به ذهن باشد.

پرسش من چه کسی هستم، برای خودسازی و کشف خود واقعی یک محرک است و به عنوان متد رامانا ماهارشی در هند تدریس میشود.

مدیتیشن را هر روز تمرین کنید. شما شاید با ده دقیقه در روز آغاز کنید ولی به مرور میتوانید زمان تمرینتان را افزایش دهید. در همین حال که پیش میروید لحظات آرامش درونی و سکوت به مرور بیشتر شده، و میتوانید بیشتر و بیشتر این آرامش را احساس کنید. در نهایت یک روز شما درخواهید یافت صرف نظر از اینکه کجا هستید و یا به چه کاری مشغول شده اید، این توانایی را دارید که آرامش درونی داشته باشید و به خود آگاهی رسیده اید.

مدیتیشن و آرامش ذهن

دنیای دغدغه مند و تنش زای این روزها، آرامش درونی را از هرکسی دور کرده است، پس بهتر است در اولین فرصتی که در تنهایی به دست آوردیم تنها لحظاتی اندک را به تمرین و تمرکز اختصاص دهیم، و به کمک مدیتیشن و یوگا به آرامش درونی و خودآگاهی برسیم.

منبع: www.successconsciousness.com