آگاهی چیست؟

آنچه در دانش رخ می دهد کسب تجربه است اما در گامی بلندتر و بعد از دانش، به آگاهی دست می یابیم. آگاهی، از مسیر دانش عبور نمی کند چرا که دانش، درک عمیق و «مستقیم» رویدادهای جهان است اما در آگاهی چندان ارتباط معنادار یا مستقیمی بین پدیده ها و رخ دادها وجود ندارد.فردی که به آگاهی دست می یابد کشف حقایق وقایع و رخدادها برایش چندان سخت نیست.توانایی او در توسعه یافتگی فردی است و مشکلاتی را که عموم افراد در زندگی و فعالیت های اجتماعی دارند برای او وجود ندارد.

آگاهی

حتما بخوانید: توسعه فردی چیست و چرا باید از خود شروع کنیم؟

در مؤسسه همبستگی خلاق بدنبال توسعه فردی از جنس آگاهی هستیم. آگاهی و خرد و درک حقیقت موجودیت ها، توانایی است که کمتر از دو درصد جامعه به آن می رسند. آگاهی حرکت در ناشناخته ها و کشف آن است. جایی که عموم مردم علاقه چندانی به حرکت در آن ندارند. مردم ترجیح می دهند آنچه می خواهند بدانند و یادبگیریند از قبل مشخص و قطعی شده باشد حال آنکه آفرینش مملو از ناشناخته ها و عدم قطعیت هاست. کشف واقعیت ها، شجاعت و جسارت درونی می خواهد و با برگزاری کلاس درس و جزوه های آموزشی، نمی توان آن را به دیگران آموخت.

حتما بخوانید: تعریف دقیق انگیزه و دلایل رکود یا افت آن

کارگاه هایی که در مؤسسه همبستگی خلاق برگزار می کنیم به صورت عملی، شما را با چگونگی کشف وقایع آشنا می کند. تمرین هایی که انجام می دهید درک تان از اطراف را واقعی و عمیق می کند. و به نوعی دانایی در شما پرورش می یابد. آنچه عموم با سطح و لایه ای از عمق مسائل و موضوعات روبرو هستند و دائماً مسأله و مشکل دارند با تمرین و ممارست سخت و مستمر برای شما حل می شود. توسعه یافتگی فردی در بالاترین سطح خود به آگاهی ختم می شود جایی که شما برای رسیدن به آن به تأیید یا تکذیب دیگران کاری ندارید و اصولاً بالاترین مسأله تعهد خودتان به خودتان است و نه هیچ کس دیگر.

آگاهی

حتما بخوانید: دانش، تجربه و درکی عمیق تر از اطلاعات
حتما بخوانید: معنای واقعی مسئولیت پذیری و تعهد چیست؟

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست