مهارت چیست؟

مجموعه ای از مهارت ها وجود دارند که همواره مدیران و کارکنان به آن نیاز دارند اما هر بار به علتی، کسب یا تمرین نشده است. مهارت معمولاً آموختنی و یادگرفتنی است و بسیار از آموزش ها بر مبنای مهارت شکل می گیرند.

حتما بخوانید: توسعه فردی چیست و چرا باید از خود شروع کنیم؟

هرمی را در مؤسسه همبستگی خلاق به شکل زیر معرفی و نقشه یادگیری مدیران و کارکنان را بر آن اساس طراحی و پیاده سازی می کنیم:

مهارت

  • عموم آموزش هایی که ما در دوران تحصیل کلاسیک در مدرسه و دانشگاه آموخته ایم و آنچه درقالب دوره های کوتاه مدت مدیریتی یا کارشناسی حین کار و فعالیت اقتصادی آموخته و یا خواهیم آموخت در سبد مهارت ها گنجانده می شوند؛ حال آنکه مهارت، بخشی از شخصیت عمل گرای ما را تثبیت و شفاف می کند.
  • سطح دوم یادگیری، مشارکت نام دارد یعنی فعالیت های جمعی و گروهی با مشارکت افراد در رسیدن به اهداف. معمولاً در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، مراکز تصمیم، ابلاغی و دستوری فعالیت های جاری سازمان یا شرکت را به زیرمجموعه انتقال می دهند و اثر مشارکت و خرد جمعی را نادیده می انگارند. یکی از مؤثرترین روش های توسعه فردی، مشارکت در انجام و عمل است.

بسیاری از نیازهای یادگیری در سازمان ها و شرکت ها، از طریق دوره های آموزشی رایج که به صورت انفرادی آموزش و سنجش می شوند برطرف نمی شود. مدیران و کارکنانی را سراغ داریم که با ساعت ها رزومه شرکت در کلاس و گذراندن دوره‌های آموزشی، همچنان در حل مسائل مهارتی ناتوان هستند.

حتما بخوانید: منتورینگ چیست؟

ما در مؤسسه، دریافته‌ایم مشارکت جمعی از طریق تعریف پروژه‌های مشترک گروهی، اثر یادگیری را چندین برابر می‌کند. بدین منظور همواره دوره‌های مهارتی در مؤسسه همبستگی خلاق به صورت کارگاهی و با جلب مشارکت همه شرکت کنندگان انجام می شود.

حتما بخوانید: تعریف دقیق انگیزه و دلایل رکود یا افت آن
حتما بخوانید: دانش، تجربه و درکی عمیق تر از اطلاعات

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست