• info@hambastegii.ir
  • تماس با ما: 02188065817
  • تهران، تقاطع شیخ بهایی شمالی و اوستا

مدل شش وجهی توسعه کسب و کار

مدل شش وجهی توسعه کسب و کار، در مؤسسه همبستگی خلاق طراحی شده است. هر کسب و کار کوچک یا متوسطی با این اجزا ایجاد شده و رشد می کند. طراحی این مدل، مزیت محسوب نمی شود بلکه اجرای آن مهم است. در مؤسسه برروی اجرای این مدل تأکید می شود.

توسعه کسب و کار

برای اجرای مدل شش وجهی توسعه کسب و کار، اقدامات زیر در مؤسسه پرورش داده می شود:

توسعه کسب و کار

پرورش مالی – تجاری

هر کسب و کار کوچک و متوسط نیازمند دانش و مهارت های مالی است. این آموزه ها تمرینی هستند و نباید صرفا در محیط آموزشی آموخته و تست شوند چرا که توسعه مالی – تجاری باید در محیطی شبیه سازی شده یا واقعی تست شود و ریسک این تست نیز آموخته شود. دفاتر یا نرم افزار مالی، دانش مالی، انواع روش های فروش محصولات و خدمات و تبلیغات و پروموشن از جمله مهارت هایی است که در محیط مشابه بازار با مؤلفه های واقعی آموخته می شود.

تأمین و تجهیز

ابزار، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای راه اندازی و پیشبرد یک تجارت، در این پرورش شناسایی و تمرین می شود. محل تجارت، دستگاه ها و تجهیزات تولید، مواد اولیه، طراحی، تأسیسات، ایمنی و نگهداری از جمله مهارت ها و الزاماتی است که صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط باید آن را بدانند و عمل کنند.

مستندات

ما ایرانی ها در تدوین و ثبت وقایع کم دقت هستیم. مستندسازی، ضمن ثبت تجارب، هزینه دوباره کاری و اشتباهات را کاهش داده و توسعه تجارت را سریع می کند. اجزای مستندسازی عبارتند از: بیمه، تعهدنامه و سفته، گزارش مالی، پروپوزال، اسناد محل تجارت گروه، مدارک مثبته مالی تأمین و تجهیز و پروفایل هر مشتری (ذی ربط).

پرورش عملیات

آنچه روزانه صاحب یک کسب و کار با آن دست و پنجه نرم می کند عملیات است. در نهایت جنگ اصلی اینجاست: مدیریت تولید، مدیریت فروش، مدیریت تبلیغات، فراخوان ها و دعوت ها، مدیریت منابع انسانی گروه، مدیریت سرگروه، تصمیم گیری درباره تأمین، تجهیز و توسعه تجارت، تغییر کاربری، افزایش یا کاهش حجم تولید (فروش) و تغییر نوع محصولات (خدمات).

همه این اقدامات را عموم صاحبان کسب و کار شنیده اند اما چگونه انجام دادن متناسب با شرایط کسب و کار، تعیین کننده است.

با مؤسسه همبستگی خلاق، صاحبان مشاغل مختلف می توانند در دوره های مختلف و با تهیه بسته های متناسب با کسب و کار خود در زمینه توسعه فردی ، توسعه گروهی و توسعه کسب و کار،  درآمد سالانه خود را افزایش داده و پایدار نمایند. بسته های کسب و کار اختصاصی خود را در منوی فروشگاه همین الان تهیه نمایید.