ارتباطات چگونه باید باشد

مسأله اصلی کشورهای در حال توسعه و افراد در این جوامع، ارتباطات است. درک نامناسب و آموزش های ناکارآمد در زمینه ارتباطات، چالش ها و مشکلاتی را ایجاد کرده که با ارتباطات مؤثر قابل حل بوده اند اما همواره مسأله ی روز مردم شده اند. توانایی پایین در برقراری و حفظ روابط در سطوح مختلف، در دوره های همبستگی خلاق تشخیص داده شده و با تمرین بهبود می یابد.

حتما بخوانید: توسعه گروهی چیست؟

ارتباطات، متکی به دو اصل پاینده است: شنیدن مؤثر و زبان فعال.

  • شنیدن مهارت یا توانایی است که در ایرانیان کمتر مشاهده می شود. حافظه افراد مانع شنیدن موضوعات به ظاهر مشابه می شود. به مرور در افراد و با کسب اطلاعات و مهارت های عمومی در جامعه، افت شنوایی مشاهده می شود به این معنا که هرچقدر تجربه و دانش افزایش می باید احتمال یا خطر ناشنوایی بیشتر می شود؛ عموماً تصور می کنیم آنچه که قرار است بشنویم را قبلاً شنیده ایم و تکراری است. حال آنکه ممکن است کالاً جدید و متفاوت باشد.

ارتباطات

حتما بخوانید: اثر اجتماعی و تاثیر آن در پیشرفت گروه
  • زبان فعال یعنی بکارگیری صحیح و مناسب از کلمات و جملات برای انتقال مفاهیم مدنظر. ما ایرانیان در این بخش نیز از آگاهی کمی برخورداریم و درک یا شناختی از گفتار مؤثر نداریم. هر از چندگاهی به معانی و املای لغاتی که نمی شناسیم توجه می کنیم و به سرعت عبور می کنیم حال آنکه مشکل اصلی ما در ارتباطات، ناتوانی در بیان خواسته ها و مفاهیم موجود در ذهنمان است. بکارگیری نامناسب کلمات، جملات طولانی و مبهم، تلفیقن تعارف و تشریفات لابلای کلمات مهم در گفتار، ترس از واکنش دیگران و … از جمله مصائبی هستند که در بیان نظرات و دیدگاه های خود داریم.

آنچه در ارتباطات نیازمندیم تکنیک نیست اصول زبان فارسی است.

  • عدم دریافت یا مطالبه فیدبک یا بازخورد در ارتباطات، نارسایی دیگری در ارتباطات ماست. به سرعت موضوعی را بیان می کنیم و چون زبان بدن طرف مقابل تا حدودی گفتار ما را تأیید می کند نیازی به دریافت بازخورد از شنونده نمی کنیم. حتی تصور نمی کنیم شنونده چیزی از گفتار ما نفهمیده باشد! و در انتها در کمال تعجب از گیج و منگ بودن مخاطب در حیرت می رویم!
  • نیاموخته ایم ارتباطات، ریاضیات نیست که فرمول داشته باشد. مؤلفه های در هم تنیده و بسیار عجیبی در درک یا انتقال مفاهیم با کلمات دخیل هستند و ما چندان توجهی به آن نمی کنیم.
  • در دوره همبستگی خلاق، تمرین می کنیم مؤثر بشنویم و فعال سخن بگوییم؛ از کلمات زاید که در زبان فارسی حروف «اضافه» نام دارند کمتر استفاده کنیم و بیشتر در متن موضوع متوقف بمانیم تا در مقدمه یا حواشی.
حتما بخوانید: توانایی حل مساله در گروه

ارتباطات

آنچه در یک ارتباط مورد کم توجهی قرار می گیرد فضای حاکم بر ارتباط است. تشخیص زمان و مکان مناسب، انتخاب لحن، کلمات و زبان غیرکلامی ما، تشخیص و درک شرایط طرف گفت و گو و موارد مشابه رابطه را مؤثرتر می کند. این مجموعه، همان Context یا فضای حاکم بررابطه است.

حتما بخوانید: تاثیر شفافیت در ارتباطات و پیشرفت گروهی

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست