اثر سخت کوشی در توسعه گروهی چیست؟

در توسعه گروهی، یکی از اصولی که در مؤسسه همبستگی خلاق پرورش داده می شود فعالیت های مستمر و هدف دار است. معمولاً موانعی شبیه به موارد زیر در توسعه گروهی سرراهمان قرار می گیرند:

  • خستگی از تکرار و استمرار یک یا چند فعالیت مشخص
  • اثر اطرافیان و محیط بر انگیزه گروه
  • اختلافات داخلی گروه به دلیل افزایش حساسیت اعضا نسبت به موضوعات ریز و درشت
  • منفی گرایی ذاتی جمعی
  • تمایل به اصلاح فعالیت ها (که ناخواسته یا خواسته، منجر به تغییر فعالیت می شود)
حتما بخوانید: توسعه گروهی چیست؟

توسعه گروهی با تکرار و تمرین مستمر و بدون تغییر میسر می شود. از جمله اصولی که در مؤسسه برای توسعه یافتگی به آن توجه ویژه ای می شود سخت کوشی است.

تلاش دائمی، با کیفیت و هدف دار، اقدامی است که بسیاری از گروه ها متوجه آن نیستند. با تمرکز بر مسائل، از تلاش مؤثر فاصله می گیرند.

در دوره همبستگی خلاق، توسعه یافتگی گروهی با موضوع سخت کوشی جزییاتی به شرح زیر دارد:

۱٫ اختصاص زمان طولانی

برای توسعه یافتگی گروهی، اعضای گروه باید زمان قابل توجهی را به صورت روزانه برای تحقق اهداف اختصاص دهند. از جمله تفکرات رایج در ایران، واگذاری نقش و امور گروه به نمایندگان و وکلاست. این موضوع احتمالاً سبب تغییر اهداف، حصول نتایج متفاوت و اتلاف منابع و انگیزه می شود. در دوره همبستگی خلاق، به مخاطبان تأکید می شود و به صورت عملی تمرین می شود که زمان اصلی و مفید روزانه خود را به کارگروهی تعیین شده اختصاص دهند.

حتما بخوانید: اثر اجتماعی و تاثیر آن در پیشرفت گروه

۲٫ توقف ناپذیری

توسعه یافتگی گروهی، فرآیندی پیوسته است و نباید در انجام آن وقفه یا اختلال ایجاد شود. توقف در مراحل تمرین های گروهی، به توسعه یافتگی ضربه می زند. جدی گرفتن این موضوع از جمله تمرین های مؤسسه همبستگی خلاق در دوره های توسعه یافتگی گروهی است که می توانید در منوی فروشگاه ثبت نام و در آن شرکت کنید.

۳٫ توجه به جزییات

در فرآیندهای گروهی، بعضی اوقات سخت کوشی به مرور توجه به جزییات را کاهش می دهد و با ساده سازی مسائل سرعت فرآیندها را افزایش می دهیم. این نوع رفتار، توسعه یافتگی را کند و در برخی موارد منحرف می کند. توجه دائمی به جزییات و اختصاص زمان به موضوعات جزیی، در درازمدت انحراف توسعه را کاهش داده و اقدامات را برروی اهداف منطبق می سازد. در مؤسسه همبستگی خلاق، دوره های توسعه گروهی از دو نوع مدیران و تیم ها برگزار می شود که در هریک از اینها، سخت کوشی با توجه به جزییات تمرین می شود.

حتما بخوانید: توانایی حل مساله در گروه

۴٫ اجتناب از ساده سازی

فعالیت های سخت و مستمر به مرور تمرکز ما را از پرداختن به جزییات کاهش می دهد و تمایل درونی به ساده سازی و میان بر زدن، تقویت می شود. توصیه هایی که باعث ساده سازی فعالیت های گروهی می شود نپذیرید و با شعارهایی نظیر: «انجام هرکاری، راهی ساده تر دارد» خام نشوید. سخت کوشی، قابل ساده سازی نیست. اختصاص زمان اندک و داشتن افکار بزرگ، خوش خیالی است.

۵٫ اختصاص زمان مؤثر

گاهی مانند آنچه در ردیف یک شرح داده شد زمان طولانی اختصاص می دهیم اما این زمان چندان مؤثر و مفید نیست. زمان مؤثر یعنی منبعی که برای رسیدن به هدف در گروه خرج می شود. به طور مثال علاقه مندی اعضای گروه یا تیم به برگزاری نشست های مختلف مانند هم اندیشی، مشورت، طراحی، توفان فکری و … ذاتاً جذاب است اما چقدر در راستای تحقق اهداف تشکیل یا تکرار می شود معمولاً مغفول می ماند. در توسعه یافتگی گروهی، تلاش در زمان مؤثر توصیه می شود و همبستگی خلاق در این شرایط متولد می شود.

۶٫ تله سخنرانی

در فرآیند توسعه گروهی، دورهمی ها و کار تیمی، ناخودآگاه چالش سخنرانی و سخنگویی ایجاد می کند. این چالش اگر به اندازه رعایت نشود بحران کم کاری ایجاد می کند. شرح بیش از اندازه موضوعات، طرح فهرست بلند بالایی از مسائل و موضوعات، گفتگوهای تحلیلی مفصل و علاقه مندی به مباحثه و چالش از جمله تله هایی است که در کار گروهی و در بستر سخت کوشی رخ می دهد.

حتما بخوانید: تاثیر شفافیت در ارتباطات و پیشرفت گروهی

برنامه توسعه یافتگی گروهی با تلاش یکنواخت و هماهنگ همه اعضای گروه محقق می شود و عدم توازن و تعادل در سخت کوشی، پایداری کار جمعی را با چالش روبرو خواهد ساخت. مؤسسه همبستگی خلاق، تمرین های مشخص و ساخت یافته ای را برای توسعه یافتگی گروهی طراحی کرده و دائماً به روزرسانی می کند و با پرداختن به این اصل از اصول ده گانه، عمل گرایی مستمر و پایدار را پرورش می دهد.

حتما بخوانید: تاثیر ارتباطات در توسعه گروهی

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست