شفافیت در پیشرفت گروه

شفافیت در توسعه گروهی و توسعه کسب و کار، چه اجتماعی چه اقتصادی نقش مؤثری دارد اما در کشور ما چندان شناخته نمی شود و با اقبال روبرو نیست. فرهنگ ما بگونه ای است که شفافیت موجب لورفتن تاکتیک ها و تصمیمات شده و ما را از گردونه رقابت خارج می کند. هرچه مخفی تر موفق تر!

شفافیت با ساده لوحی، اشتباه گرفته شده و در توسعه جایی ندارد. در مؤسسه همبستگی خلاق، شفافیت تمرین توسعه گروهی است. با بیان واضح موضوعات در گروه، کسب و کار اجتماعی یا اقتصادی گروه، در مسیر روشن تری قرار می گیرد. طرح و حل مسائل در زمان مناسب و به شفافیت و روشنی، به موفقیت گروه منجر می شود.

حتما بخوانید: توسعه گروهی چیست؟

شفافیت با ویژگی هایی نظیر صراحت، رک بودن، فاش کردن، مچ گیری، بی ملاحظه بودن و نظایر اینها تعبیر و ادراک می شود؛ حال آنکه شفافیت فاکتورها و شناسه های خود را دارد:

  1. درک دقیق هر موضوع
  2. بیان و انتقال دقیق موضوع
  3. فیدبک از آنچه از موضوع درک کرده ایم

سه فاکتور اصلی در تمرین های شفافیت است. با توجه به ایهام گونه بودن زبان فارسی، عموماً آنچه بیان می شود دقیقاً همان فهمیده نمی شود.

حتما بخوانید: تاثیر ارتباطات در توسعه گروهی

از جمله تمرین هایی که در شفافیت مورد توجه قرار می گیرد انتقال خطی (سریال) یک موضوع نمونه است. وقتی به آخرین نفر در تمرین می رسیم انحراف معیار نفر اول و نفر آخر نشان دهنده میزان انحراف از درک و تلفیق عدم شفافیت با ابهام ذاتی ذهن ماست.

تمرین شفافیت، به تجویز به موقع راه حل ها در کسب و کار تجاری و اجتماعی منتج می شود. وقتی تیم شفاف باشد راه حل ها در زمان مناسب بکار گرفته می شوند و از بروز مسأله یا بحران جلوگیری می کنند.

در همبستگی خلاق، تمرین شفافیت برای توسعه گروهی تجویز می شود و به مرور تیم، نسبت به همه وقایع واکنش شفاف و قابل فهمی می دهد. از جمله بحران های کشورهای در حال توسعه، عدم شفافیت است و مشاهده می کنیم در فضای بین الملل به نهادهای شفاف سازی، اهمیت بسزایی داده می شود.

حتما بخوانید: اثر اجتماعی و تاثیر آن در پیشرفت گروه

این شاخص توسعه گروهی در کنار توانایی حل مسأله، نقش مکمل داشته و در توسعه گروهی کسب و کارهای اجتماعی یا تجاری مؤثر می باشد.

در کارگاه های شفافیت از زیرگروه توسعه گروهی، در حضور هر یک از اعضای تیم نقص ها، ناتوانایی ها و نارسایی های فردی به صورت یک به یک و زنده، طرح، تحلیل، حل و تمرین می شود.

برای شرکت در کارگاه های همبستگی خلاق و توسعه فردی و گروهی همین الان به منوی محصولات بروید یا اینجا را کلیک کنید.

حتما بخوانید: اثر تلاش و سخت کوشی در توسعه گروهی

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست