قدرت تفکر و اندیشۀ انسان و تاثیری که بر روند پیروزی و موفقیت در کارها دارد، مدتهاست که به موضوع مورد بحث در گرایش های مختلف روانشناسی تبدیل شده است.

قدرت مثبت اندیشی

قدرت تفکر و اندیشۀ انسان و تاثیری که بر روند پیروزی و موفقیت در کارها دارد، مدتهاست که به موضوع مورد بحث در گرایش های مختلف روانشناسی تبدیل شده است. در حالی که تعداد زیادی از مردم به قدرت اندیشه ایمان دارند، برخی دیگر نیز آن را چیزی بیشتر از باوری عامیانه نمیدانند. در ادامه با ما همراه باشید، تا با قدرت اندیشه و تاثیری که در زندگی و موفقیت های پیش رو دارد، آشنا شوید.

قدرت مثبت اندیشی

مثبت اندیشی یک گرایش احساسی و ذهنی بوده، که بر روی قسمت روشن زندگی تمرکز کرده و انتظار نتایجی مثبت را برای زندگی دارد. افراد با اندیشه مثبت انتظار شادی، سلامت و موفقیت در زندگی را داشته، و باور دارند که میتوانند بر سختی ها و مشکلات پیروز شوند.

البته مثبت اندیشی مفهومی نیست که همه به آن اعتقاد داشته و یا آن را دنبال کنند، حتی برخی آن را یاوه و مهمل میدانند. با از این وجود، تعداد رو به افزایشی از مردم مثبت اندیشی را به عنوان یک حقیقت پذیرفته و تاثیرات آن را قبول کرده اند. به نظر میرسد این موضوع توانسته در سالهای اخیر مشهور شود و کتاب های بسیار، مقالات و حتی کورس های دانشگاهی اهمییت مثبت اندیشی را تائید میکنند. برای مثبت اندیشی در زندگی، شما باید نخست از خودتان مطمئن باشید و سپس برای هرکاری که انجام میدهید اندیشه و احساسی مثبت داشته باشید.

مثبت اندیشی چگونه کار میکند

میخواهیم در داستانی بسیار ساده تاثیر قدرت مثبت اندیشی را شرح دهیم. آلان و جیم هر دوی برای شغلی یکسان درخواست دادند. در حالی که آلان به گرفتن این شغل هیچ امیدی نداشت، جیم خودش را در این شغل تصور میکرد. اعتماد به نفس آلان پایین بود و خودش را به عنوان یک بازنده که لایق پیروزی نیست، تصور میکرد و درخواست های رقبا را از خودش بهتر و با کیفیت تر میدانست.

قدرت مثبت اندیشی

آلان نسبت به مسیر پیش رویش نگرش ناخوشایندی داشت و تمام ذهنش از اندیشه های منفی انباشته شده بود،  از هرچیزی که مربوط به کار بود و مصاحبه شغلی بود، میترسید. از آن سو جیم به شیوه ای متفاوت رفتار میکرد. او مطمئن بود که این شغل را میگیرد، و حتی خودش را در وضعیتی تاثیرگذار در حالی که شغل مناسبش ررا به دست آورده، تصور میکرد.

آلان که تقریبا در انتظار شکست بود، در روز مصاحبه دیر رسید، نتوانسته بود صبحانه بخورد و لباسی نامرتب پوشیده بود. در مصاحبه او تنش و احساس منفی زیادی داشت، نگران و گرسنه بود. همۀ این موارد ذهن او را بهم ریخت و نتوانست بر مصاحبه تمرکز کند و رفتاری نامناسب داشت، و در نتیجۀ ترسی که برای خودش ساخته بود، نتوانست آن شغل را بگیرد. جیم اما اندکی زودتر از روزهای معمول بیدار شد، لباسی مناسب انتخاب کرد و با احساسی خوب حتی زودتر از زمان مصاحبه، به آنجا رسید، رفتار و احساس خوبش تاثیر مثبتی در مصاحبه داشت و شغل مناسبش را به دست آورد.

ما از این دو داستان متفاوت به چه نتیجه ای میرسم؟ به قدرت مثبت اندیشی برای موفقیت های پیش رو

تکنیک ساده در این میان، جایگزین کردن اندیشه مثبت، موفق و سازنده با تفکرات منفی است. شما باید یاد بگیرید که چگونه برای خودتان نگرش های مثبت بسازید و از اندیشه های منفی دوری کنید.

مثبت اندیشی روش زندگی است

با مثبت اندیشی ما میتوانیم احساسات مثبت و شاد، انرژی بیشتر و روحیه بهتری داشته باشیم، و برای رسیدن به موفقیت بیشتر تلاش کنیم. شادی و موفقیت حتی بر روی سلامت ما تاثیر گذار است. در این حالت ما میتوانیم بیشتر و طولانی تر راه برویم، ورزش کنیم، صدایمان قدرتمند تر است و زبان بدن ما کاملا نشان میدهد که احساسی داریم.

تفکرات مثبت و منفی مسری است. ما بر روی مردم تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر میگیریم. این تاثیر غیر ارادی و ناخودآگاهانه است و از طریق زبان، تفکرات، احساسات و زبان بدن منتقل میشود. پس باید دوستان خوش بین داشته باشیم و از بدبین ها دوری کنیم. در این صورت، مردم حتی بیشتر هم به سمت ما جذب شده و خواهان کمک به ما هستند. تفکرات منفی، نگرش و واژگان نامناسب، احساسات ناخوشایند و منفی را ایجاد میکند.

قدرت مثبت اندیشی

هنگامی که ذهن منفی باشید، این احساسات ناخوشایند شبیه به سم در خون پخش میشود و اندوه بیشتری را منتقل میکند. این راه مسیر شکست، نا امیدی و یاس است. پس در میان تنش و دغدغه های زندگی امروزی بهتر است مثبت اندیشی را الگو و چراغ راه قرار دهیم.

منبع: www.successconsciousness.com