• info@hambastegii.ir
  • تماس با ما: 02188065817
  • تهران، تقاطع شیخ بهایی شمالی و اوستا

بسته های توسعه فردی و گروهی کارکنان و مدیران

بسته توسعه گروهی

بسته توسعه گروهی

هدف: بهبود عملکرد گروهی، تحقق اثر اجتماعی گروه، نتیجه گرایی گروهی

ظرفیت بسته: 5 تیم، هر تیم سه تا 5 نفر

هزینه مشارکت هر تیم: 3.900.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 780.000تومان

مدت: 16 روز در چهار ماه

توسعه گروهی، نیاز فعالیت های جمعی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. در بسته توسعه گروهی، توسعه یافتگی فردی در خدمت گروه قرار می گیرد و 5 اصل پاینده از جمله شفافیت و انعطاف پذیری به صورت تمرینی به مخاطبان ارایه می شود. این توسعه یافتگی، هماهنگی ایجاد کرده و اثر کارهای جمعی را روشن می نماید. با بسته توسعه گروهی، مخاطبان اصل منفعت جمعی را تمرین کرده، باور می کنند بدون همبستگی و هماهنگی، برآیند فعالیت های جمعی کوچکتر از برآیند فعالیت های فردی است.

780,000 تومان

بسته توسعه فردی

بسته توسعه فردی

هدف: بهبود عملکرد فردی مستقل از شرایط بیرونی، افزایش توانایی تطبیق پذیری

هزینه مشارکت هر فرد: 1.200.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 240.000تومان

مدت: 12 روز در سه ماه

ظرفیت بسته: 12 نفر

بسته توسعه فردی حاوی روش های عملی و تمرینی میان مدت، برای بهبود عملکرد فکری و رفتاری هر فرد طراحی شده است. هر عضو جامعه، مستقل از تحصیلات، دانش، مهارت، جایگاه اجتماعی و ویژگی های فردی نیازمند توانمندسازی و توسعه است. این توسعه مستقل از جامعه یا محیط های جمعی و با هدف توسعه یافتگی فردی در بسته وجود دارد و پرورش فرد را به همراه دارد. در مؤسسه همبستگی خلاق معتقدیم زمینه و بستر توسعه یافتگی، بهبود عملکرد فردی است. اصول پاینده دهگانه در فرآیند توسعه فردی، تا حدودی نهادینه می شود. افراد در دوره مدل های جدید تصمیم گیری را تجربه می کنند و از وضعیت خود، آگاهی کسب می کنند.

240,000 تومان

بسته توسعه مدیر

بسته توسعه مدیر

هدف: بهبود همکاری و مشارکت جمعی مدیر، کاهش ایگو، محافطه کاری، مساله سازی، …

هزینه مشارکت هر مدیر: 4.200.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 840.000 تومان

ظرفیت بسته EDP: بین 8-4 نفر

مدت: 12 روز در شش ماه

کارفرمایان به زحمت، مدیران را شناسایی، تربیت و نگهداری می کنند. اما جابجایی و عدم تعهد مدیران از چالش های عادی کارفرمایان محسوب می شود. بسته توسعه مدیر کمک می کند مدیران در بازه زمانی 6 ماهه، همکاری، مشارکت و حل مساله را تمرین کنند. مفاهیمی که بیشتر تئوری و انتزاعی دیده می شوند تا کاربردی. مؤسسه همبستگی خلاق با ده سال تجربه و تمرکز برروی مسائل کارکنان و مدیران، از پرورش و تمرین به جای آموزش استفاده می کند. بسته MDP به مدیر فرصت می دهد در فضای بدون ریسک، ویژگی های ضعیف خود را ترمیم کرده، تقویت نماید. آثار بهبود همکاری و مشارکت مدیران در حین دوره با تکالیف عملی که تعیین می شود قابل تشخیص و مشاهده است. 24هفته (هر دوهفته یک روز)، برنامه اجرای بسته توسعه مدیر یا MDP است.

840,000 تومان

بسته توسعه کارمند

بسته توسعه کارمند

هدف: بهبود همکاری و مشارکت جمعی کارمند، کاهش اختلاف (اعتراض)

هزینه مشارکت هر کارمند: 2.200.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 440.000تومان

ظرفیت بسته EDP: بین 32-8 نفر

مدت: 96-64 ساعت

کارفرماها، کارکنان خود را با ویژگی های فردی مختلفی استخدام می کنند و دائماً برای آموزش و یادگیری آنها برنامه یا دغدغه دارند؛ اما همکاری و مشارکت کارکنان با یکدیگر همواره با چالش و سختی همراه است و منابع زیادی صرف بهبود کیفیت همکاری و هماهنگی آنها می شود. بسته توسعه کارمند، به روش عملی و کارگاهی با شبیه سازی شرایط واقعی کسب و کار هر کارفرما، کارکنان را توسعه داده، پرورش می دهد. این پرورش، کاهش چشمگیر اختلاف، تعارض و اعتراض را به همراه دارد.

440,000 تومان