مهارت های زندگی و توسعه کسب و کار – مهر ۹۸

دوره آموزشی توسعه مدیر MDP – شهریور ۹۸

دوره آموزشی محصولات هیدروپونیک، خرداد ۹۸

دوره آموزشی آشنایی با بازار سرمایه – اردیبهشت ۹۸

دوره آموزشی مهارت های زندگی – فروردین ۹۸

دوره آموزشی مدل های تصمیم گیری – فروردین ۹۸

دوره آموزشی تربیت منتور و کوچ – اسفند ۹۷

دوره آموزشی خلاقیت در کسب و کار – اسفند ۹۷

دوره آموزشی توسعه گروهی در سازمان بهزیستی ایران کرج – اسفند ۹۷

دوره آموزشی سبک زندگی سازمانی – دی و بهمن ۹۷

دوره آموزشی مهارت های زندگی – آذر ۹۷

دوره آموزشی توسعه کارمند – آبان ۹۷

دوره آموزشی توسعه گروهی – تیر ۹۷

دوره آموزشی راه اندازی استارت آپ – مرداد ۹۶

فهرست