به همبستگی خلاق خوش آمدید

مؤسسه همبستگی خلاق در سال ۱۳۹۷ ثبت شده است. بنیان گذار مؤسسه آقای دکتر مهدی واحدی از کارآفرینان اقتصادی-اجتماعی، فعالیت های فردی توسعه ای را از سال ۱۳۸۸ آغاز نمود. بخشی از فعالیت های آگاه سازی و توسعه فردی-اجتماعی ایشان به دوره دولت اصلاحات مربوط است. در حال حاضر در مؤسسه، تیمی حدود ده نفر به ترویج فرهنگ آگاه‌سازی، تعهد و توسعه انسان هزاره سوم مشغولند. ما از مربیان به جای مدرسان استفاده می کنیم! یعنی افرادی که مجری دوره های آموزشی هستند و صرفاً تئوری پردازی نمی کنند. جنبه های پرورشی بیشتر از آموزشی، مورد توجه ماست. تیم اجرایی مؤسسه ۵ نفر و مربیان ۱۳ نفر هستند. دوره و کارگاه های مؤسسه، کاربردی و عملی است و آنچه ارایه می کنیم قبلاً تمرین و اجرا شده است.

ساختار موسسه همبستگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسه از چهار تیم تشکیل شده است

توسعه فردی، توسعه گروهی، بازاریابی و فروش و حسابدار


توسعه گروهی نیز از سه کارشناس و یک سرپرست تشکیل شده و مهارت های اشاره شده در منوی توسعه گروهی را تقویت می کنند. توسعه فردی متشکل از دو کارشناس و یه سرتیم توسعه فردی است. افراد شاغل در این تیم، مهارت های ۵گانه توسعه فردی که در منوی توسعه فردی توضیح داده ایم را به مخاطبان آموزش می دهند و پرورش آن را بر عهده دارند. در تیم بازاریابی و فروش دو از نفر بهترین همراهان حضور دارند که بازاریابی و فروش خدمات مؤسسه را عهده دار هستند.

مهارت های ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل داده ها

توسعه فردی

منتورینگ

توسعه گروهی

کوچینگ

کسب و کار کوچک

تاریخچه فعالیت موسسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعضای اصلی موسسه همبستگی خلاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آقای دکتر واحدی

صاحب امتیاز موسسه

خانم رضایی

مدیر عامل

خانم ناصحی

کارشناس فروش

خانم کیا

متخصص و مدرس موسسه

خانم فتحعلی زاده

متخصص و مدرس موسسه

خانم تقیه

منتور و مدیر فروش
فهرست