• info@hambastegii.ir
  • تماس با ما: 02188065817
  • تهران، تقاطع شیخ بهایی شمالی و اوستا
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
موانع موفقیت را بشناسیم

در راه رسیدن به موفقیت، موانع بسیاری میتواند در مسیر حرکت قرار بگیرد، که به مرور فرسایشی بوده و موجب دلزدگی شده و فرد را از مسیر باز دارد. باید موانع موفقیت را بشناسیم.

ادامه مطلب

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
نادوگانگی

مفهومی در فلسفه وجود دارد که شناخت و اعتقاد به آن می­تواند دیدگاه ما نسبت به بسیاری از مفاهیم هستی را تغییر دهد، این مفهوم، به نام «نادوگانگی» به معنی وحدت و یکی بودن همه چیز در جهان، شناخته میشود.

ادامه مطلب

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
آرزوهای سال نو

سال جدید، مانند آغازی دوباره برای فرصت های بسیار و تصمیمات جدید است. اما بسیار مهم است که این تصمیمات تدوام داشته باشد و تنها به روزها و هفته های آغازین سال محدود نباشد.

ادامه مطلب