• info@hambastegii.ir
  • تماس با ما: 02188065817
  • تهران، تقاطع شیخ بهایی شمالی و اوستا
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
منتورینگ و شتاب دهی گروه های همیار استان البرز

منتورینگ و شتاب دهی گروه های همیار استان البرز : منتورینگ گروه های استارت آپی استان البرز با حمایت سازمان بهزیستی کشور، آغاز شد. گروه های زنان سرپرست خانوار استان البرز، از دو سال پیش تشکیل شده و مراحل مختلفی از چرخه عمر استارت آپ ها را سپری می کنند.

بررسی اولیه نشان می دهد توسعه فردی و گروهی از جمله نیازهای ضروری برای کسب و کار اجتماعی این گروه هاست. در دوره شش ماهه پیش رو، قرار است گروه های جدید کسب و کاری تشکیل شود و با مربی گری و توسعه فردی و توسعه گروهی، تجارت گروه های فعلی توسعه یابد.

۱۶ بهمن ۱۳۹۷

گروهی از مدیران و کارشناسان مالی از طریق اطلاع رسانی و بازاریابی دیجیتال، در دوره منتورینگ مؤسسه شرکت کرده اند. عموم این افراد در حال فعالیت در مجموعه های خصوصی در تهران هستند که یا در آن سهام داشته، یا کارمند هستند.

ادامه مطلب

۱۶ بهمن ۱۳۹۷

کلینیک ها، ازجمله نهادهای اجتماعی-اقتصادی هستند که مانند مهدهای کودک بر اساس ارایه خدمات اجتماعی و مددکاری تشکیل شده اند و علی رغم قدرتمندی در بخش حمایت اجتماعی، در بعد اقتصادی ضعف های آشکار و پنهان دارند.

ادامه مطلب

۱۶ بهمن ۱۳۹۷

کسب و کار مهدکودک در ایران، با ورود فناوری به زندگی هزاره سوم، دچار چالش شده اند. این کسب و کارهای اجتماعی-اقتصادی با رویکرد سنتی در بازه زمانی کوتاه مدت آتی، افول را تجربه خواهند کرد؛

ادامه مطلب

۱۶ بهمن ۱۳۹۷

سازمان بهزیستی کشور با بیش از ۱۵۰ نوع استراتژی حمایتی از جوامع هدف آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی، زنان سرپرست خانوار را در گروه های استارت آپی سازمان دهی کرده است.

ادامه مطلب