• info@hambastegii.ir
  • تماس با ما: 02188065817
  • تهران، تقاطع شیخ بهایی شمالی و اوستا
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
تمرین مدیتیشن من چه کسی هستم
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
قدرت مثبت اندیشی
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
اهمییت دیسیپلین فواید و اهمییت دیسیپلین شخصی برای زندگی

برای هدایت زندگی در مسیری آرام و موفق، نه تنها ذهنی آرام و روحیه ای مقاوم مورد نیاز است، بلکه شما باید با دیسیپلین شخصی آرزوها و خواسته هایتان را دنبال کرده و زندگی را در برای رسیدن به آرزوهایتان هدایت کنید.

ادامه مطلب

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
موانع موفقیت را بشناسیم

در راه رسیدن به موفقیت، موانع بسیاری میتواند در مسیر حرکت قرار بگیرد، که به مرور فرسایشی بوده و موجب دلزدگی شده و فرد را از مسیر باز دارد. باید موانع موفقیت را بشناسیم.

ادامه مطلب

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
آرامش ذهن در زندگی

در این نوشتار قصد داریم تا با آرامش ذهن در زندگی آشنا شده و از تاثیرات آن در زندگی و مزایای آرامش درونی صحبت کنیم. زندگی پر تنش امروز باعث شده بسیاری از ما از این آرامش درونی جدا افتاده و با استرس های بسیای روزانه رو به رو شویم. اما آرامش و صلح درون چیست؟

ادامه مطلب

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
نادوگانگی

مفهومی در فلسفه وجود دارد که شناخت و اعتقاد به آن می­تواند دیدگاه ما نسبت به بسیاری از مفاهیم هستی را تغییر دهد، این مفهوم، به نام «نادوگانگی» به معنی وحدت و یکی بودن همه چیز در جهان، شناخته میشود.

ادامه مطلب