• info@hambastegii.ir
  • تماس با ما: 02188065817
  • تهران، تقاطع شیخ بهایی شمالی و اوستا

فروشگاه

0 آیتم - تومان
  • سبد خرید شما خالی است.

نمایش 1–16 از 19 محصول

بسته آشنایی با بازار سرمایه

آشنایی با بازار سرمایه

هدف: آشنایی با بازار سرمایه

مدت زمان: 8 ساعت در 1 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته آشنایی با بازار سرمایه و بورس ویژه کل کارکنان برگزار می شود. این دوره در طول یک روز و در مدت زمان 8 ساعت به اتمام می رسد.آمو زش مقدماتی بو رس و بازار سرمایه و آشنایی با ابزارها و بازارهای مالی، بازار سرمایه، شناخت بو رس و سهام و شیو ه های خرید و فروش

بسته آشنایی با نرم افزار PBI

PBI

هدف: آشنایی با نرم افزار PBI

مدت زمان: 24 ساعت در 3 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

نرم افزار Power Power BI ابزاری است برای تهیه انواع داشبردهای اتو ماتیک. می تو ان این دوره را مکمل دوره داشبرد مدیریت دانست. پیش نیاز این دوره آشنایی مناسب مخاطبان با نرم افزار اکسل است.

بسته آموزش مدل های تصمیم گیری

بسته مدل های تصمیم گیری

هدف: آموزش مدل های تصمیم گیری 

مدت زمان: 16 ساعت و در 2 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته آموزش مدل های تصمیم گیری در طی 2 روز و به مدت 16 ساعت برگزار می گردد. این دوره مناسب مدیران است و بهترین شیوه های تصمیم گیری را آموزش می دهد. مدل های تصمیم گیری، نتیجه نوع تفکر است.

بسته آموزشی تحلیل داده های بزرگ

تحلیل داده های بزرگ

هدف: هدف آموزش تحلیل داده های بزرگ در سازمان ها و شرکت های بزرگ است

مدت زمان: 16 ساعت در دو روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته آموزشی تحلیل داده های بزرگ 2 روز ناپیوسته و به مدتد 16 ساعت ویژه کارشناسان مرتبط به آمار و کارکنان فناوری برگزار می گردد. داده های بزرگ در سازمان ها و شرکت ها، به مرور به معضل تبدیل می شو ند. با وجود انبو هی از اطلاعات، همو اره دوباره کاری شده و گزارشهای تکراری تهیه می شو د.

 

بسته آموزشی داشبرد مدیریت

بسته داشبرد مدیریت

هدف: آشنایی با شاخص های CSF, KPI

مدت زمان: 8 ساعت در 1 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته داشبرد مدیریت ویژه مدیران، کارشناسان مرتبط با آمار و کارکنان فناوری در مدت زمان 2 روز و به مدت 16 ساعت برگزار می گردد. شاخص های کمی و کیفی در فعالیت روزمره شرکت ها یا سازمان ها، شناسایی یا تعریف می شو ند.

بسته بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش

هدف: آموزش اصول بازاریابی و فروش 

مدت زمان: 24 ساعت در 3 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

نیاز به شناخت و مطالعه بازار، شناسایی مشتریان و تأمین کنندگان، شیو ه ارتباط با ذیل ربطان از مسائلی است که جو امع هدف بهزیستی در بخش اشتغال ، کسب و کار و تجارت با آن درگیر هستند.
• دو نو ع تفکر تو لیدی و بازرگانی، در این کارگاه آمو خته می شو د.
• مسائل عددی و محاسباتی در بازاریابی و فروش از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
• ارتباطات مؤثر و مستمر، در کارگاه تأکید و آمو زش داده می شو د.
• تکنیک ها و انو اع بازاریابی های مناسب در بازار ایران تمرین می شو د.

بسته برنامه ریزی استراتژیک

هدف: آموزش روش های برنامه ریزی استراتژیک

مدت زمان: 8 ساعت در 1 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته برنامه ریزی استراتژیک در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می شود. بسته مقدماتی و پیشرفته هر دو در 2 روز و به مدت 16 ساعت برگزار می گردند.

بسته تربیت منتور و کوچ

تربیت منتور

هدف: تربیت کارشناسان به عنوان مربی تجاری و توسعه جوامع هدف

مدت زمان: 96 ساعت در 8 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته تربیت منتور و کوچ شامل دو سطح است. سطح مقدماتی و سطح پیشرفته هر کدام در 48 ساعت و در طی 8 روز برگذار می گردند و هدف آن تربیت افراد به عنوان منتور است.

بسته توسعه فردی

بسته توسعه فردی

هدف: بهبود عملکرد فردی مستقل از شرایط بیرونی، افزایش توانایی تطبیق پذیری

هزینه مشارکت هر فرد: 1.200.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 240.000تومان

مدت: 12 روز در سه ماه

ظرفیت بسته: 12 نفر

بسته توسعه فردی حاوی روش های عملی و تمرینی میان مدت، برای بهبود عملکرد فکری و رفتاری هر فرد طراحی شده است. هر عضو جامعه، مستقل از تحصیلات، دانش، مهارت، جایگاه اجتماعی و ویژگی های فردی نیازمند توانمندسازی و توسعه است. این توسعه مستقل از جامعه یا محیط های جمعی و با هدف توسعه یافتگی فردی در بسته وجود دارد و پرورش فرد را به همراه دارد. در مؤسسه همبستگی خلاق معتقدیم زمینه و بستر توسعه یافتگی، بهبود عملکرد فردی است. اصول پاینده دهگانه در فرآیند توسعه فردی، تا حدودی نهادینه می شود. افراد در دوره مدل های جدید تصمیم گیری را تجربه می کنند و از وضعیت خود، آگاهی کسب می کنند.

بسته توسعه کارمند

بسته توسعه کارمند

هدف: بهبود همکاری و مشارکت جمعی کارمند، کاهش اختلاف (اعتراض)

هزینه مشارکت هر کارمند: 2.200.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 440.000تومان

ظرفیت بسته EDP: بین 32-8 نفر

مدت: 96-64 ساعت

کارفرماها، کارکنان خود را با ویژگی های فردی مختلفی استخدام می کنند و دائماً برای آموزش و یادگیری آنها برنامه یا دغدغه دارند؛ اما همکاری و مشارکت کارکنان با یکدیگر همواره با چالش و سختی همراه است و منابع زیادی صرف بهبود کیفیت همکاری و هماهنگی آنها می شود. بسته توسعه کارمند، به روش عملی و کارگاهی با شبیه سازی شرایط واقعی کسب و کار هر کارفرما، کارکنان را توسعه داده، پرورش می دهد. این پرورش، کاهش چشمگیر اختلاف، تعارض و اعتراض را به همراه دارد.

بسته توسعه کسب و کارهای کوچک

توسعه کسب و کارهای کوچک

هدف: آموزش روش های توسعه کسب و کارهای کوچک

مدت زمان: 12 روز در مدت 3 ماه

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته توسعه کسب و کارهای کوچک ، در طی 3 ماه و به مدت 12 روز برگزار می شود. هدف از این دوره آموزش روش‌هایی است که باعث توسعه و رونق کسب و کارهای کوچک می شود.

بسته توسعه گروهی

بسته توسعه گروهی

هدف: بهبود عملکرد گروهی، تحقق اثر اجتماعی گروه، نتیجه گرایی گروهی

ظرفیت بسته: 5 تیم، هر تیم سه تا 5 نفر

هزینه مشارکت هر تیم: 3.900.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 780.000تومان

مدت: 16 روز در چهار ماه

توسعه گروهی، نیاز فعالیت های جمعی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. در بسته توسعه گروهی، توسعه یافتگی فردی در خدمت گروه قرار می گیرد و 5 اصل پاینده از جمله شفافیت و انعطاف پذیری به صورت تمرینی به مخاطبان ارایه می شود. این توسعه یافتگی، هماهنگی ایجاد کرده و اثر کارهای جمعی را روشن می نماید. با بسته توسعه گروهی، مخاطبان اصل منفعت جمعی را تمرین کرده، باور می کنند بدون همبستگی و هماهنگی، برآیند فعالیت های جمعی کوچکتر از برآیند فعالیت های فردی است.

بسته توسعه مدیر

بسته توسعه مدیر

هدف: بهبود همکاری و مشارکت جمعی مدیر، کاهش ایگو، محافطه کاری، مساله سازی، …

هزینه مشارکت هر مدیر: 4.200.000 تومان

هزینه رزرو دوره: 840.000 تومان

ظرفیت بسته EDP: بین 8-4 نفر

مدت: 12 روز در شش ماه

کارفرمایان به زحمت، مدیران را شناسایی، تربیت و نگهداری می کنند. اما جابجایی و عدم تعهد مدیران از چالش های عادی کارفرمایان محسوب می شود. بسته توسعه مدیر کمک می کند مدیران در بازه زمانی 6 ماهه، همکاری، مشارکت و حل مساله را تمرین کنند. مفاهیمی که بیشتر تئوری و انتزاعی دیده می شوند تا کاربردی. مؤسسه همبستگی خلاق با ده سال تجربه و تمرکز برروی مسائل کارکنان و مدیران، از پرورش و تمرین به جای آموزش استفاده می کند. بسته MDP به مدیر فرصت می دهد در فضای بدون ریسک، ویژگی های ضعیف خود را ترمیم کرده، تقویت نماید. آثار بهبود همکاری و مشارکت مدیران در حین دوره با تکالیف عملی که تعیین می شود قابل تشخیص و مشاهده است. 24هفته (هر دوهفته یک روز)، برنامه اجرای بسته توسعه مدیر یا MDP است.

بسته تولید محصولات هواکشت

محصولات هواکشت

هدف: آموزش تولید و پرورش محصولات هیدروپونیک

مدت زمان: 24 ساعت در 3 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

• یکی از این تسهیلات، برگزاری دوره آمو زشی تو لید محصو لات هو اکشت یا هیدروپو نیک است.
• از جمله محصو لات کشاورزی که بدون نیاز به خاک، بازار نسبتا خوبی دارد زعفران است.
• در کارگاه فعلی، روش تو لید و پرورش محصو لات هیدورپو نیک در مدت کو تاه در مکان های حدود 30 متر آمو زش داده می شو د.
• کنترل شرایط هو ایی کارگاه و سایر نکات کلیدی در این کارگاه آمو خته می شو د.
• مؤسسه آمادگی دارد دوره پرورش مذکو ر را بصو رت عملی نیز برگزار نماید.

بسته خلاقیت در کسب و کار

خلاقیت در کسب و کار

هدف: آموزش خلاقیت در کسب و کار

مدت زمان: 16 ساعت در 2 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

بسته خلاقیت در کسب و کار ویژه مدیران است و در طی 2 روز و به مدت 16 ساعت برگزار می گردد. کارگاه مدل تصمیم گیری مکمل این دوره می باشد.

بسته راه اندازی استارت آپ

بسته راه اندازی استارت آپ

هدف: آموزش روش های راه اندازی استارت آپ 

مدت زمان: 16 ساعت در 3 روز

ظرفیت بسته:

هزینه مشارکت هر فرد:

هزینه رزرو بسته:

در بسته راه اندازی استارت آپ ، روش های راه اندازی انواع استارت آپ در طی دو سطح برگذار می شود. سطح مقدماتی  آن در 3 روز و به مدت 16 ساعت و سطح پیشرفته در طی 1 روز و به مدت 8 ساعت است.